درباره نیکال 

گروه نیکال در راستای اهداف دولت و به منظور اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار ، تسهیل در خانه داری زنان شاغل و مادران پرمشغله ، سلامت غذایی خانواده های پرمشغله و با رویکرد تولید غذای نیمه آماده با کیفیت مواد اولیه درجه یک نظیر روغن کتجد ، سبزیجات تازه ، گوشت کشتار روز ، نمک دریا و ... از اسفندماه سال 1398 شروع به کار نمود . 

 

این مجموعه مراحل  جذب زنان سرپرست خانوار که مهارتی هم در آشپزی دارند را  از طریق اخذ نمونه در چند مرحله ، تست و ارزیابی نهایی آغاز و با ارائه دستور العمل ها و دریافت کارت بهداشت آشپزها نهایی می کند . 

 

کلیه مواد اولیه به منظور یکپارچگی کیفیت و حساسیت مجموعه بر روی مواد اولیه از طریق تیم نیکال تهیه و در اختیار آشپزها قرار میگیرد .